Les Preguntes

L'objectiu de les preguntes

Les preguntes que es presenten a continuació tenen per objectiu elaborar i sistematitzar, a partir de la participació ciutadana, unes bases constitucionals per al futur polític de Catalunya que, com a societat civil, puguin ser lliurades als representants polítics sol·licitant-los que convoquin una Assemblea o Parlament Constituent.

Per respondre les preguntes següents cal que estiguis registrat. Mira el següent tutorial per saber com fer-ho:

 1. 1

  Elements constitutius

 2. 2

  Drets

 3. 3

  Participació política i organització del poder

 4. 4

  Organització territorial

 5. 5

  Règim econòmic

 6. 6

  Territori, recursos naturals, sectors estratègics i empreses públiques

 7. 7

  Seguretat i relacions internacionals