5. Règim econòmic

 1. 5.1. Model econòmic

  1. 5.1.1

   Com creieu que hauria de ser el model econòmic de Catalunya?

 2. 5.2. Política fiscal

  1. Creieu que, en matèria de despesa pública, el Govern hauria de tenir llibertat per emetre deute públic o contraure crèdit si ho creu necessari per finançar polítiques públiques?

  2. Creieu que s’hauria d’establir en la Constitució el principi d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera?

  3. 5.2.3

   Creieu que la Constitució hauria de garantir l'aplicació dels drets socials i dels serveis públics de manera prioritària per sobre del pagament del deute públic i els seus interessos?

  4. 5.2.4

   Creieu que la Constitució hauria d’instaurar l’obligatorietat de la redistribució justa de la riquesa tot obligant el poder legislador a adoptar les mesures que ho garanteixin?

  5. 5.2.5

   Creieu que la Constitució hauria d’impedir la viabilitat d’estructures i actuacions financeres que facilitin l’opacitat fiscal, l’evasió de capitals, els paradisos fiscals o qualsevol modus operandi similar que perjudiqui l’economia general del país i la responsabilitat social?

  6. 5.2.6

   Quina consideració creieu que hauria de tenir en la Constitució la planificació, determinació i execució de la despesa i inversió pública?

 3. 5.3. Política financera

  1. 5.3.1

   Creieu imprescindible l’existència d’una banca pública?

  2. 5.3.2

   Quin mandat constitucional creieu que cal establir per a les autoritats monetàries de Catalunya?

 4. 5.4. Treball i producció

  1. 5.4.1

   Creieu que la Constitució hauria de garantir la protecció de l’economia productiva, la lliure iniciativa, el desenvolupament de l’activitat empresarial i l’esperit emprenedor?

  2. 5.4.2

   Quina consideració creieu que s’hauria de donar a les tasques de cura i atenció en l’àmbit domèstic i familiar?

  3. 5.4.3

   Creieu que la Constitució hauria de garantir el dret al treball i a un salari digne i equitatiu?

  4. 5.4.4

   Creieu que la Constitució hauria d’establir regulacions sobre el salari màxim i el ventall salarial?

  5. 5.4.5

   Creieu que la Constitució hauria d’establir regulacions sobre la concentració d’activitats econòmiques?