Fases del procés

Impuls, Debats Ciutadans Participatius i Fòrum Cívic i Social


El Debat Constituent es desenvolupa en 3 fases:

1. IMPULS 

La fase d’Impuls té per objectiu vertebrar la xarxa territorial d'Enteses, donar a conèixer el projecte al conjunt de la ciutadania i presentar els diferents àmbits temàtics que articularan els debats.
Aquesta fase finalitza el 31 de desembre de 2022.

Jornades Formatives temàtiques


En aquesta fase s’han dut a terme set Jornades Formatives temàtiques, en 7 ciutats del país, per presentar els 7 àmbits temàtics sobre els que s’estructuraran els Debats Ciutadans. Podreu consultar els vídeos a la web en una propera actualització. 

Aquestes jornades formatives poden tenir continuïtat, amb formats diferents, sempre sota l'aixopluc de les Enteses o de la mateixa Coordinadora Nacional.

2. DEBATS CIUTADANS


És la fase troncal del projecte en què es duran a terme els Debats Participatius, on tothom podrà expressar la seva opinió sobre les temàtiques que desitgi.

Aquesta fase començarà el mes de gener i durant 6 mesos serà possible reflectir les opinions personals responent el Qüestionari. Aquest formulari permetrà processar i quantificar totes les opinions expressades per la ciutadania i la seva traçabilitat per raó de sexe, edat i territori.

Els debats s’articularan a través del portal web www.debatconstituent.cat on hi haurà tota la documentació perquè qualsevol col·lectiu, Entesa o entitat, pugui organitzar un debat sobre l’àmbit que li interessi.

Cada persona podrà participar en els debats que vulgui, i sempre serà una decisió personal assistir prèviament a un Debat Ciutadà abans de respondre les preguntes del Qüestionari. Sí que serà un requisit previ la inscripció i validació en el Registre d’usuaris, a través de l’App que en breu es comunicarà.

Sobre cada tema podrà deixar constància de la seva preferència entre les diferents preguntes que es plantegen, resposta que es podrà modificar sempre que es vulgui mentre estigui obert el període participatiu. No és obligatori opinar sobre tots els temes ni respondre totes les preguntes, tot i que l’objectiu del Debat Constituent és el d’aconseguir la màxima participació i el màxim nombre de respostes que siguin possibles.

3. FÒRUM CÍVIC I SOCIAL


Al finalitzar tots els debats ciutadans que s’hagin fet arreu del territori l’Entesa Nacional pel Debat Constituent convocarà el Fòrum Cívic i Social (FCS), que tindrà per objectiu sintetitzar els resultats a partir de les respostes
al Qüestionari.

En una propera actualització s’informarà de la composició i reglament intern que tindrà el FCS, que haurà de garantir la màxima transparència, un cop aprovada la proposta de la Comissió pel FCS per part de la Coordinadora Nacional d’Enteses i la seva posterior ratificació per part del Plenari d’Enteses.

La tasca essencial del FCS serà la d’articular en principis constituents tots aquelles temes en els que hi hagi consens. També decidirà com gestiona i articula aquelles qüestions en les que hi hagi dissens.

Aquesta fase culminará amb eI lliurament de les conclusions, de manera solemne, al Parlament de Catalunya.