VÍDEO Jornada Formativa Drets

Gravació íntegra de la Jornada Formativa sobre l'àmbit de Drets celebrada a Tarragona el 5 d'octubre de 2019

Benvinguda a càrrec de Lluís Llach i l’Entesa del Tarragonès pel Debat Constituent i presentació de les preguntes de l’àmbit a càrrec d’Albert Noguera:

Ponències inicials de Pere Grau, Jordi Jaria, Mireia Montesinos i Carles Perdiguero.

Debat dels subàmbits de Drets Cívils i Drets Polítics:

Debat dels subàmbits de Drets socials, Econòmics i Culturals i Drets dels Animals i la Natura:

Debat dels subàmbits Principis d'aplicació dels Drets i Garanties dels Drets:

Presentació dels resums dels relators i cloenda: