VÍDEO Jornada Formativa Organització Territorial

Gravació íntegra de la Jornada Formativa celebrada a Sabadell el 28 de setembre de 2019

Benvinguda a càrrec de Lluís Llach i l’Entesa del Vallès Occidental pel Debat Constituent i presentació de les preguntes de l’àmbit a càrrec de Jordi Domingo:

Ponències inicials de Josep Ramon Barberà, Mireia Boya i Enric Tello:

Debat del subàmbit de divisió político-administrativa:

Debat del subàmbit de model territorial:

Conclusions: