VÍDEO Jornada Formativa àmbit de Seguretat i Relacions Internacionals

Gravació íntegra de la Jornada Formativa celebrada a Girona el 21 de setembre de 2019

Benvinguda a càrrec de Lluís Llach i l’Entesa de Girona pel Debat Constituent:

Presentació de les preguntes a càrrec de Gabriela Serra:

Ponències inicials amb Marc Costa, Dolors Feliu, Miquel Sellarès, Neus Torbisco i Eduard Vinyamata:

Debat del subàmbit de Defensa, Seguretat i Protecció:

Debat del subàmbit d’Integració Regional i Tractats Internacionals:

Conlcusions finals i cloenda: