PREGUNTES DE L'ÀMBIT 7: SEGURETAT I RELACIONS INTERNACIONALS

7.1. DEFENSA, SEGURETAT I PROTECCIÓ

En matèria de defensa, seguretat i protecció:

 1. Catalunya hauria de disposar d’un exèrcit professional encarregat de la defensa nacional.
 2. Catalunya hauria de ser un país construït sobre els valors de la pau i la solució no bèl·lica dels conflictes i no ha de tenir exèrcit permanent. Es firmaran tractats amb països veïns perquè, en cas necessari, oferissin protecció.
 3. Catalunya hauria de ser un país construït sobre els valors de la pau i la solució no bèl·lica dels conflictes i no ha de tenir exèrcit permanent. Només en circumstàncies excepcionals, per motius de defensa nacional, podran organitzar-se forces militars que estaran sempre sotmeses al poder civil.
 4. Altres opcions: _________________

7.2. INTEGRACIÓ REGIONAL

Catalunya hauria de ser membre de la Unió Europea:

 1. Sí.
 2. Sí, tot i que no de la Unió Econòmica i Monetària (euro).
 3. No, però hauria de negociar, com a alternativa, la incorporació en altres espais d’integració comercial  com el EFTA (espai d’aliança econòmica integrada per Noruega, Islàndia, Liechtenstein i Suïssa) o d’altres.
 4. No, pel contrari, hauria d’intentar abanderar la creació d’un nou espai d’integració regional entre pobles del sud d’Europa i la mediterrània regit per valors de no competència, solidaritat, intercanvi equitatiu y complementarietat.
 5. Altres opcions: _________________

7.3. TRACTATS INTERNACIONALS

La ratificació de tractats internacionals de lliure comerç o en els que Catalunya cedís part de la seva sobirania o competències a instàncies internacionals:

 1. Correspondria al Govern, però hauria de requerir, en tot cas, d’autorització prèvia de la ciutadania mitjançant referèndum.
 2. Correspondria al Govern, però hauria de requerir, en tot cas, d’autorització del  Parlament.
 3. Hauria de poder portar-se a terme pel Govern.
 4. Altres opcions: _________________

Quin estatus jurídic-constitucional haurien de tenir els Tractats internacionals de Drets Humans?

 1. Una Constitució catalana hauria de tenir primacia, sempre, per sobre dels Tractats internacionals de drets humans.
 2. Els Tractats internacionals de Drets Humans haurien de tenir la mateixa jerarquia que la Constitució i aplicabilitat directa a l’interior del territori, de manera que aquella norma que, en cada cas, declari drets més favorables, s’aplicarà de manera preferent sobre l’altra.
 3. Els Tractats internacionals de Drets Humans haurien de tenir primacia per sobre d’una Constitució catalana.
 4. Altres opcions: _________________