Fases

L’Impuls, els Debats Ciutadans participatius i el Fòrum Cívic i Social

El Debat Constituent es desenvolupa en 3 fases:

L’IMPULS:

La fase d’impuls que estem duent a terme en aquest moments té per objectiu vertebrar la xarxa territorial,  donar a conèixer el projecte al conjunt de la ciutadania i presentar els àmbits temàtics que articularan els debats.

Finalitzarà el 15 de febrer

Jornades Formatives temàtiques

També hem dut a terme set jornades formatives temàtiques, en 7 ciutats del país, per presentar els 7 àmbits temàtics sobre els que s’estructuraran els Debats Ciutadans. Podeu consultar els vídeos a www.debatconstituent.cat/jornades.

 

DEBATS CIUTADANS

És la fase troncal del projecte en què es duran a terme els debats participatius on tothom podrà expressar la seva opinió sobre les temàtiques que desitgi a partir del mes de març.

Els debats s’articularan a través del portal web www.debatconstituent.cat on hi haurà tota la documentació perquè qualsevol col·lectiu pugui organitzar un debat sobre l’àmbit que li interessi.

També s’hi podran descarregar els formularis amb les possibles opcions de resposta. Aquest formulari permetrà processar i quantificar les opinions expressades. També inclourà una resposta oberta per si l’opció del participant no està recollida en les proposades.

Cada persona podrà participar en els debats que vulgui sempre que siguin sobre diferents temes. Per cada tema només podrà expressar l’opinió 1 vegada. No és obligatori que opini de tots els temes. El web també garantirà la traçabilitat de les opinions expressades.

EL FÒRUM CÍVIC I SOCIAL

Al finalitzar tots els debats ciutadans que s’hagin fet arreu del territori es convocarà el Fòrum Cívic i Social que sintetitzarà els resultats dels Debats Ciutadans, articulant en principis constituents tots aquelles temes en els que hi hagi consens.

També decidirà com gestiona i articula aquelles qüestions en les que hi hagi dissens.

I lliurarà solemnement les conclusions al Parlament de Catalunya.

El Fòrum Cívic i Social serà convocat per un òrgan sobirà i independent al Consell Assessor: L’Entesa Nacional pel Debat Constituent, una plataforma d’organitzacions representatives del conjunt del país.