Les Enteses Territorials

La dinamització i coordinació dels debats a cada territori es farà amb plataformes d’entitats anomenades Enteses territorials.

Perquè el Debat Constituent sigui accessible a tothom i amb l’objectiu de que s’organitzin el màxim de debats sobre tots els temes arreu del país estem articulant una xarxa territorial basada en ENTESES.

Les Enteses poden ser locals, comarcals o regionals i s’autoorganitzen amb les associacions de cada territori que vulguin formar-ne part i coordinar-se per realitzar debats sobre els temes que els hi interessin.

Finalment, també es constituirà l’Entesa Nacional pel Debat Constituent amb representants d’organitzacions d’àmbit nacional i de les Enteses territorials.

Si ets d’una associació que vol formar part de l’Entesa del teu territori pots contactar-hi a través d’aquest formulari: